Privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko UAB „Inreal valdymas“, (toliau vadinama Bendrove).

Buveinės adresas: T. Narbuto g. 5, Vilnius

Kontaktinė informacija

UAB „Inreal valdymas“

T. Narbuto g. 5, Vilnius

El. p.: info@inreal.lt

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI  IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie pakitusias paslaugas, sukurti galimybes susiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais;
 • Sudaryti galimybes naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
 • Gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas;
 • Suteikti galimybę klientams užsisakyti internetinėje svetainėje siūlomą naujienlaiškį;
 • Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
 • Reklamuoti teikiamas paslaugas ir informuoti apie organizuojamus renginius.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

SURINKTI ASMENS DUOMENYS

INREAL grupės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus: elektroninio pašto adresas, IP adresas.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetines svetaines gautas Jūsų IP adresas ilgiausiai saugomas 1 (vienerius) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, elektroninis paštas saugomas iki momento, kai nuspręsite atšaukti savo sutikimą gauti naujienlaiškį.

ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS

Bendrovė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių šioje internetinėje svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, arba su Bendrovės susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.
 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Su šia privatumo politika galima susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.smiltynesjachtklubas.lt. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuojant apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką Bendrovės internetinėje svetainėje.

FACEBOOK ĮSKIEPIS

Mūsų internetinėje svetainėje yra įdiegtas Facebook įskiepis. Šis įskiepis skirtas mūsų internetinės svetainės lankytojams, norintiems apsilankyti Facebook socialiniame tinkle ir gauti reklamas pagal lankytojo pomėgius. Per šią ikoną, kuri nurodyta mūsų internetinėje svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su Facebook serveriais. Į Facebook perduodama informacija, jog Jūs apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje, o Facebook šią informaciją priskiria asmeniniam Facebook vartotojo abonentui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Facebook duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat apie Jūsų teises šiuo klausimu ir būdus, kaip apsaugoti Jūsų privatumą, skaitykite Facebook privatumo politikoje adresu https://www.facebook.com/about/privacy/. Galite atsisakyti reklamų pateikimo pagal Jūsų pomėgius Facebook tinklalapyje https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Šiam veiksmui atlikti Jūs turite būti prisijungęs prie Facebook. Taip pat galite atsisakyti Custom Audience Pixel paspaudę čia.

Mes taip pat naudojame „customer match“, kuris taip pat yra susiję su Facebook siūlomomis paslaugomis. Jūsų el. pašto adresas bus išsiųstas Facebook užšifruota ir anonimiška forma. Gavę tokius duomenis Facebook juos naudoja statistiniais tikslais, siekiant patikrinti, ar kiti vartotojai domisi panašiais gaminiais ir prekėmis. Ši informacija bus naudojama teikiant analogiškas reklamas asmeniškai Jums.